USA suurimad piirkonnad osariikide kaupa

Liidu suurimad osad

Alaska USA suurim osariik piirkonna järgi

Kõiki liidu osariike seob sama põhiseadus, kuid riigid pole alati võrdsed. Eluslooduse, tööstuse, kultuuri ja isegi suuruse poolest võivad erinevad osariigid üksteisest metsikult erineda. Siit saate teada, millised riigid moodustavad suurema osa liidust kui ülejäänud (pindala mõttes).Võite otsida ka: Riikide maa- ja veeala | Kümme parimat arhiivi

Koht Osariik Pindala (ruut miilides) 1 Alaska 663 267,26 2 Texas 268 580,82 3 Californias 163 695,57 4 Montana 147,042,40 5 Uus-Mehhiko 121 589,48 6 Arizona 113 998,30 7 Nevada 110 560,71 8 Colorado 104 093,57 9 Oregon 98,380,64 10 Wyoming 97 813,56

Allikas: Kaubandusministeerium, loenduse büroo.

Mõned täiendavad faktid

Kuigi Alaska on suurim osariik, on sellel kõigist osariikidest madalaim asustustihedus - 1,3 inimest ruut miili kohta. Väikseim USA osariik Rhode Island võiks Alaska mahtuda 425 korda. Alaska on suurem kui Texases, Californias ja Montanas kokku.

.com / toptens / suurinstates.html